Početna

Ciljevi

Socijalna pravda, solidarnost, humanost, pravičnost, socio-ekonomska pitanja, rješavanje egzistencijalnih pitanja i borba za prava svih građana su ciljevi za koje se borimo i koji su razlog našeg postojanja.