BEZ SLOBODE MEDIJA I SLOBODNIH MEDIJSKIH RADNIKA NEMA SLOBODNOG DRUŠTVA

  • GP Nova ljevica predstavnicima sedme sile čestita Svjetski dan slobode medija sa željom da sledeći dočekaju u boljim uslovima i očekuje da država kreira siguran i bezbjedan ambijent u kome će nesmetano raditi. Smatramo da novinari trebaju dobiti status službenih lica.

    Sloboda izražavanja je stub demokratije, a stanje medija i medijsih sloboda odražava stepen demokratičnosti jednog društva. Smatramo da je krajnje vrijeme da država Crna Gora napravi konkretne korake u pravcu razvoja i uspostavljanja demokratije u Crnoj Gori. Ukoliko se i dalje budemo samo deklarativno zalagali za usvajanje tekovina demokratskih društava, a na praktikovanju istih ne budemo imali rezultata, rizikujemo da postanemo društvo, koje će biti sve, samo ne demokratsko.

    GP Nova ljevica