Obaveza suverenističkih partija je da lične interese podrede državnim

INTERVJU za dnevni list POBJEDA: Saša Mijović, predsjednik Građanskog pokreta Nova ljevica

Vjerujemo da u svim partijama ima dovoljno razumnih ljudi i iskrenih patriota da je formiranje suverenističkog fronta itekako moguće. Kada kažemo formiranje suverenističkog bloka, to ne znači nužno da sve suverenističke partije idu u jednoj koloni, to može biti dvije ili tri kolone koje bi nakon izbora pravile postizbornu koaliciju

Predsjednik Građanskog pokreta Nova ljevica Saša Mijović ocijenio je za Pobjedu da je u ovom trenutku dužnost i obaveza svih suverenističkih partija, grupa i pojedinaca da stave interes države ispred ličnog i partijskog.

On smatra da u svim partijama ima dovoljno razumnih ljudi i iskrenih patriota zbog čega i vjeruje da je formiranje suverenističkog bloka moguće.

Kada kažemo formiranje suverenističkog bloka, to ne znači nužno da sve suverenističke partije idu u jednoj koloni, to može biti dvije ili tri kolone koje bi nakon izbora pravile postizbornu koaliciju.

Kada ste izašli iz koalicije „Mir je naša nacija“, jer su Demokrate potpisale sporazum sa Demokratskih frontom, ocijenili ste da se ta stranka predstavlja kao građanska i demokratska, ali da je istina potpuno suprotna. Kako komentarišete njihovo postupanje tokom nešto više od godinu dana vlasti, da li je ono bilo vođeno građanskim i demokratskim principima i kakvi su efekti najavljivanih promjena?

Kao što je javnost upućena, GP Nova ljevica je ušla u koaliciju „Mir je naša nacija“ kako bi, što je i najveći dio građana želio u tom trenutku, pokazao i na protestima „Odupri se“ pa i suverenističkih partija, želio da smijeni 30-ogodišnju vladavinu DPS-a. Međutim, kako su neke partije, među njima i Demokrate, rušenje DPS-a pokušale pretvoriti u rušenje Crne Gore, na prve takve poteze Demokrata, GP Nova ljevica je reagovala tako što je napravila otklon i nastavila da zastupa svoje ideološke stavove. Kao izvorno suverenistička i građanska partija, stali smo u odbranu Crne Gore, njene kulture, jezika, crkve i svega crnogorskog. Odbrani njenog građanskog i multinacionalnog karaktera, antifašizma, sekularnosti i zastupanju nastavka evropskog i euroatlanskog puta, njegovanju evropskih vrijednosti, što je sve u suprotnosti sa stavovima i djelovanjem Demokratama. Nažalost, iako su se predstavljali kao progresivna, pomiriteljska, građanska partija, vrlo brzo su pokazali pravo lice, tj. da su sve suprotno onome kako su se predstavljali. Podsjećamo, razlaz je počeo već nakon tri mjeseca od formiranja Vlade kada je njihov odbornik iz Kotora kazao za Fakultet za crnogorski jezik i književnost da „Vlada ta gov.. treba da ugasi“ na šta smo javno reagovali, osudili tu izjavu i ogradili se od nje, preko naših traženja ostavki Bratićke, Leposavića, Vukovića…poziva tužilaštvu da ispita da li u izjavi Andrije Mandića ima elemenata krivičnog djela poziv na rušenje ustavnog poretka zemlje nakon što je srpski ministar Vulin kazao da „Srpski svet“ osim okupljanja svih Srba podrazumijeva i teritorije, na šta je Mandić odgovorio da oni na tome već rade. Zaključno sa našim učešćem na patriotskim skupovima na Cetinju, Belvederu, protivljenju ustoličenja Joanikija na Cetinju, odbrani Fakulteta za Crnogorski jezik i književnost…

Pozvali ste suverenističke partije da se ujedine u zajednički front za odbranu države. Koliko je moguće formiranje suverenističkog bloka i kakva bi uloga GP Nova ljevica bila u njemu?

Pošto je u ovom trenutku ono što nam je najvažnije dovedeno u pitanje, a to je opstanak države Crne Gore, smatramo da je dužnost i obaveza svih suverenističkih partija, grupa i pojedinaca da interes države stave ispred ličnog i partijskog interesa. Svjesni činjenice da partije uglavnom prvo gledaju partijski interes i kalkulisanje osvajanjem što većeg broja mandata, kvotama u raspodjeli preduzeća i rukovodećih mjesta, ovim pozivom htjeli smo da probudimo i osvijestimo sve suverenističke partije, prije svih one koje u ovom trenutku imaju najviše poslaničkih mandata, da se osvijeste i shvate svoju ulogu i prihvate odgovornost za situaciju u kojoj smo se našli. Shodno tome i opravdano očekujemo da ovog puta svoje interese podrede odbrani i opstanku države. Vjerujemo da u svim partijama ima dovoljno razumnih ljudi i iskrenih patriota da je formiranje suverenističkog fronta itekako moguće. Kada kažemo formiranje suverenističkog bloka, to ne znači nužno da sve suverenističke partije idu u jednoj koloni, to može biti dvije ili tri kolone koje bi nakon izbora pravile postizbornu koaliciju. Glavni cilj ovoga bi bio povećati motivisanost za izlazak na izbore što većeg broja suverenističkih glasača i sprječavanja rasipanja glasova. Uloga GP Nova ljevica, kao što se i iz pitanja vidi je iniciranje formiranja bloka, učestvovanja u njemu bez uslovljavanja i ucjenjivanja, korigovanje svijesti partijskih lidera kako bi ova ideja dala rezultat. Ovo govorimo u kontekstu predstojećih izbora, koji iako su lokalni, umnogome će se reflektovati na ishod budućih parlamentarnih izbora.

Planirate li da učestvujete na predstojećim lokalnim izborima u Podgorici, sa kakvim programom i hoćete li nastupati samostalno ili u koaliciji?

GP Nova ljevica je već prije par mjeseci počela pripreme za izlazak na podgoričke izbore i u tom cilju realizuje aktivnosti predviđene planom djelovanja. U narednih mjesec dana je predviđeno osnivanje podgoričkog odbora kojim ćemo i zvanično započeti kampanju za podgoričke izbore. Trend rasta podrške našem pokretu, osim najnovijih rezultata istraživanja, pokazuje i zainteresovanost građana za učlanjenje u pokret. Za poslednjih mjesec dana pokretu je pristupilo nešto više od 150 novih članova. Sve aktivnosti koje realizujemo, od razvijanja infrastrukture, animiranja članstva, obezbjeđivanja finansija, su planirane za samostalan izlazak. Iako se pripremamo za samostalan izlazak, spremni smo i raspoloženi za koalicioni nastup. Kako je GP Nova ljevica građanska, suverenistička partija čiji su programski ciljevi solidarnost, humanost, rješavanje socijalnih i egzistencijalnih pitanja građana, borba za prava svih građana, u skladu sa tim je i naš program kojim ćemo izaći pred građane. Ukoliko budemo učestvovali u vršenju vlasti, prvo što bi uradili je ono za šta se zalažemo još od prethodnih izbora 2018. godine, a to je osnivanje Fonda za liječenje djece, zatim osnivanje Centra za psihološku pomoć mladima od svih vrsta zavisnosti i savjetovanje za roditelje, obezbijedili bismo besplatan tretman za zavisnike i zavisnice u Centru na Kakarickoj Gori, izgradili socijalne stanove za sugrađane koji nemaju riješeno stambeno pitanje, odnosno koji su sada podstanari i time riješili jedno od njihovih važnijih životnih pitanja, napravili Gradsku bolnicu i dodijelili zemljište Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi za izgradnu hrama.

Koje su to partije koje bi GP Nova ljevica bile prihvatljive za saradnju i na kojim principima bi se ona gradila?

Kao što smo kazali u odgovorima na prethodna pitanja, za saradnju bi bile prihvatljive isključivo partije i pokreti koji dijele programske i ideološke ciljeve GP Nova ljevica. One partije koje pokažu da im je interes države ispred partijskog. Ukoliko DPS i ostale suverenističke partije ne shvate da je vrijeme monopola na vlast i crnogorstvo prošlo, da time samo škode državi, i da u skladu sa tim počnu drugačije da djeluju i uvaže nove partije i pokrete, nije isključeno i pravljenje koalicije  ostalim patriotskim i građanskim pokretima, nezavisnim intelektualcima i građanima.

Predsjednik

Gospodin Saša Mijović