NOVA VLADA BEZ ODLAGANJA DA FORMIRA FOND ZA LIJEČENJE DJECE

GP Nova ljevica poziva budućeg premijera i Vladu Crne Gore da osnuju Fond za liječenje djece i na taj način sistemski riješe problem liječenja djece kojima zdravstveni sistem Crne Gore nije u mogućnosti to da obezbijedi, već im je neophodno liječenje u inostranim centrima.

GP Nova ljevica neće dozvoliti da nam životi djece zavise od sms poruka dok se državni funkcioneri bahate trošeći državne pare na sebe i svoje porodice, usput praveći milionske dugove.

Svjedoci smo da se svakodnevno u medijima i na društvenim mrežama upućuju apeli za sakupljanje novca za liječenje djece kojima je jedino moguće pružiti pomoć u inostranim centrima, a koje košta velike svote novca koje prosječna porodica ne može obezbijediti.

Humani odnos građana koji doniraju sredstva nije dovoljan da bi se pomoć pružila svakom djetetu kom je ona  potrebna. Ne možemo dijeliti djecu na onu za koju se skuplja novac i onu za koju se ne skuplja. Na onu za koju se sredstva obezbijede i na onu za koju se to, nažalost, ne uspije obezbijediti

Svako dijete za koje su potrebna novčana sredstva da bi se liječilo u inostranim klinikama, zaslužuje da bude zbrinuto i da mu se pruži zdravstvena njega. Zato je neophodno formirati Fond kojim bi se sistemski riješio ovaj problem.

Ponavljamo i podsjećamo da je jedan od prioritetnih ciljeva GP Nova ljevica od samog osnivanja bio upravo formiranje Fonda za liječenje djece i od toga nećemo odustati sve dok se to ne ostvari.

U tom cilju vršićemo konstantan pritisak na svaku Vladu da formira ovaj Fond.

Veselin Mihailović

Generalni sekretar GP Nova ljevica